WARNING - Change wsUserSettings.php: $SITE["topfolder"] from : weather28m/ to: ./
Welcome to our new website - Welkom op onze vernieuwde website - Bienvenue sur notre nouveau site web - Willkommen auf unserer neuen Website
Check our progress frequently. Prüfen Sie unsere Fortschritte regelmäßig. Consultez notre progression fréquemment. Komt u straks nog eens terug


Webcam zuid Meer informatie Webcam zuid


Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar


Bezoek onze andere website:

Template documentation
and downloads

And another site


U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Wetterpage 24

Roosendaal op internet

VWKWEB

RadioZuidWestFMHet weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

13,9°C 14,4°C Wind from SSWSSW@48,2 km/h - 1023,3hPa -0,2hPa 1,0ft 0km

14,4°C 13,6°C Wind from WSWWSW@27,7 km/h - 1024,5hPa -0,3hPa 1,3ft 9km

14,3°C 13,5°C Wind from SWSW@20,5 km/h - 1024,9hPa -0,9hPa 2,3ft 9km

14,7°C - Wind from SSWSSW@22,3 km/h - 1017,4hPa -0,8hPa - 20km

13,1°C - Wind from WW@51,8 km/h - 1008,8hPa +1,1hPa - 4km

14,7°C - Wind from SSWSSW@40,7 km/h - 1021,3hPa -1,4hPa 2,0ft 9km

15,9°C - Wind from SS@33,5 km/h - 1019,9hPa -1,2hPa 1,6ft 20km

11,4°C - Wind from WW@35,3 km/h - 1013,7hPa +0,7hPa 10,2ft 20km

10,8°C - Wind from WW@50,0 km/h - -hPa - 13,8ft -

10,7°C - Wind from WW@50,0 km/h - 1008,5hPa +1,1hPa 14,4ft 9km

-°C - Wind from WW@48,2 km/h - 1008,9hPa +1,3hPa - 9km

15,5°C 15,0°C Wind from SWSW@31,7 km/h - 1023,9hPa -1,0hPa 4,6ft -

11,9°C - Wind from SWSW@3,6 km/h - 1016,2hPa +0,0hPa - -

10,3°C 10,6°C Wind from WW@38,9 km/h - 1010,5hPa - 15,1ft -

14,9°C 14,0°C Wind from SSWSSW@38,9 km/h - 1014,2hPa -1,4hPa 9,5ft -

9,7°C 11,0°C Wind from WW@18,4 km/h - 1012,2hPa -0,1hPa 9,8ft -

Sandettie Lightship at 21:00: Air:. 13,9°C, Water: 14,4°C, Wind: SSW@48,2km/h, Baro: 1023,3hPa (-0,2), Waves: 1,0ft Greenwich Lightship at 21:00: Air:. 14,4°C, Water: 13,6°C, Wind: WSW@27,7km/h, Baro: 1024,5hPa (-0,3), Waves: 1,3ft Channel Lightship at 21:00: Air:. 14,3°C, Water: 13,5°C, Wind: SW@20,5km/h, Baro: 1024,9hPa (-0,9), Waves: 2,3ft Anasuria AWS at 21:00: Air:. 14,7°C, Wind: SSW@22,3km/h, Baro: 1017,4hPa (-0,8), No recent reports. No recent reports. Brent 'B' AWS at 21:00: Air:. 13,1°C, Wind: W@51,8km/h, Baro: 1008,8hPa (+1,1), No recent reports. North Sea at 21:00: Air:. 14,7°C, Wind: SSW@40,7km/h, Baro: 1021,3hPa (-1,4), Waves: 2,0ft Clipper AWS at 21:00: Air:. 15,9°C, Wind: S@33,5km/h, Baro: 1019,9hPa (-1,2), Waves: 1,6ft Beryl A AWS at 21:00: Air:. 11,4°C, Wind: W@35,3km/h, Baro: 1013,7hPa (+0,7), Waves: 10,2ft Brent 'A' AWS at 21:00: Air:. 10,8°C, Wind: W@50,0km/h, Waves: 13,8ft No recent reports. North Sea at 21:00: Air:. 10,7°C, Wind: W@50,0km/h, Baro: 1008,5hPa (+1,1), Waves: 14,4ft North Sea at 21:00: Wind: W@48,2km/h, Baro: 1008,9hPa (+1,3), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 21:00: Air:. 15,5°C, Water: 15,0°C, Wind: SW@31,7km/h, Baro: 1023,9hPa (-1,0), Waves: 4,6ft North Sea at 21:00: Air:. 11,9°C, Wind: SW@3,6km/h, Baro: 1016,2hPa (+0,0), No recent reports. K7 Buoy at 20:00: Air:. 10,3°C, Water: 10,6°C, Wind: W@38,9km/h, Baro: 1010,5hPa, Waves: 15,1ft No recent reports. K2 Buoy at 21:00: Air:. 14,9°C, Water: 14,0°C, Wind: SSW@38,9km/h, Baro: 1014,2hPa (-1,4), Waves: 9,5ft No recent reports. K5 Buoy at 21:00: Air:. 9,7°C, Water: 11,0°C, Wind: W@18,4km/h, Baro: 1012,2hPa (-0,1), Waves: 9,8ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 21:00 13,9 14,4 SSW Wind from SSW 48,2 1023,3 -0,2 1,0 0
62305 Greenwich Lightship 21:00 14,4 13,6 WSW Wind from WSW 27,7 1024,5 -0,3 1,3 9
62103 Channel Lightship 21:00 14,3 13,5 SW Wind from SW 20,5 1024,9 -0,9 2,3 9
62164 Anasuria AWS 21:00 14,7 - SSW Wind from SSW 22,3 1017,4 -0,8 - 20
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 21:00 13,1 - W Wind from W 51,8 1008,8 +1,1 - 4
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 21:00 14,7 - SSW Wind from SSW 40,7 1021,3 -1,4 2,0 9
62144 Clipper AWS 21:00 15,9 - S Wind from S 33,5 1019,9 -1,2 1,6 20
63110 Beryl A AWS 21:00 11,4 - W Wind from W 35,3 1013,7 +0,7 10,2 20
63113 Brent "A" AWS 21:00 10,8 - W Wind from W 50,0 - - 13,8 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 21:00 10,7 - W Wind from W 50,0 1008,5 +1,1 14,4 9
63117 North Sea 21:00 - - W Wind from W 48,2 1008,9 +1,3 - 9
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 21:00 15,5 15,0 SW Wind from SW 31,7 1023,9 -1,0 4,6 -
62114 North Sea 21:00 11,9 - SW Wind from SW 3,6 1016,2 +0,0 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 20:00 10,3 10,6 W Wind from W 38,9 1010,5 - 15,1 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 21:00 14,9 14,0 SSW Wind from SSW 38,9 1014,2 -1,4 9,5 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 21:00 9,7 11,0 W Wind from W 18,4 1012,2 -0,1 9,8 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Weather Display

Weercomputer
Shuttle

Webleverancier
WeservIT

Davis VP2

Weather Display

Shuttle

WeservIT